Wat is WAY TO STAY?

De Dublin-verordening

De Dublinverordening bepaalt welk land voor een asielzoeker verantwoordelijk is. Dit is meestal het eerste land in de Europese Unie waar een asielzoeker binnenkomt. De meeste vluchtelingen komen Europa binnen via landen aan de buitengrenzen van de EU, zoals Italië en Griekenland. Dit is dan ook het grote probleem in het Dublinsysteem: de armere landen aan de buitengrenzen zijn verantwoordelijk voor veel meer asielverzoeken dan de rijkere noordelijke landen. Zo dragen zwakke schouders te zware lasten. In Italië zitten duizenden vluchtelingen zonder onderdak. Hierdoor is de kans op misbruik en uitbuiting groot. Toch stuurt Nederland nog steeds mensen terug.

Gevolgen

Het is in sommige landen bijna onmogelijk om als asielzoeker een menswaardig leven te leiden. Zo lang dit zo is, zullen mensen proberen door te reizen naar landen waar de omstandigheden beter zijn. De situatie is schrijnend, maar er is een lichtpunt. Word je niet binnen 18 maanden overgedragen aan het ‘Dublinland’, kan je alsnog elders asiel aanvragen. Veel mensen verlaten dan ook het AZC om deze periode te overbruggen. In de tussentijd wacht dan een leven op straat, omdat Bed Bad Brood voorzieningen deze doelgroep veelal uitsluiten van opvang. Zo ontstaat ook in Nederland het risico op (seksuele) uitbuiting.

Doel

Het doel van WAY TO STAY is het bieden van informatie over de Dublin verordening en de gevolgen hiervan voor de mensen die het betreft. Wil je meer weten? Stuur ons een berichtje via het contactformulier. 

Visie

WAY TO STAY voelt zich verbonden met vluchtelingen met een Dublin-claim en de problematiek waar zij mee worden geconfronteerd. Wij steunen mensen in hun strijd een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen. WAY TO STAY staat voor individuele keuzevrijheid en is daarom van mening dat ieder mens recht heeft te gaan en staan waar zij of hij wilt.

Artikelen